top of page

मेर रग, शान्तिनगर

११४ बाबुचिरी मार्ग ,

शान्तिनगर, काठमाडौं, नेपाल 
9801226204

info@mer वा rug.com
 

घण्टा: आइतबार - शुक्रबार (10am - 6pm)

KATHMANDU

मेर रग, लाजिम्पाट

केन्द्र भवन (त्रिसरा)

लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल 
9801226200

info@mer वा rug.com

घण्टा: आइतबार - शनिबार (11am - 6pm)

handmade carpet weaving, handmade rug weaving, merorug, handmade rug, handmade in nepal
bottom of page