top of page

गोपनीयता नीति


Merorug ले ग्राहकको रूपमा दर्ता गर्दा तपाईंको सबै व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्दछ। दर्ता प्रक्रियाले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी हामी संग भण्डारण गर्न सहमत हुनुहुन्छ जुन तपाइँको अर्डर को पूर्ति को लागी आवश्यक छ। Merorug ले उच्च स्तरको संवेदनशीलता र गोपनीयताको साथ ग्राहकको व्यक्तिगत जानकारी ह्यान्डल गर्दछ। ग्राहकको व्यक्तिगत जानकारी कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई प्रदान गरिने छैन। हामी प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताको सुरक्षालाई सामुदायिक सिद्धान्तको रूपमा हेर्छौं।

थप जानकारीको लागि वा यदि तपाईंलाई आफ्नो भण्डारण गरिएको डाटाको लागि सहयोग चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई विस्तृत जानकारी र प्रमाणिक दावीको प्रमाणीकरणको साथ info@merorug.com मा इमेल पठाउनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्


 

_MER5484.jpg
bottom of page