top of page

फिर्ता नीति

आफ्नो गलैंचा र गलैँचा संग असन्तुष्ट ग्राहकहरूले आफ्नो उत्पादन प्राप्त मिति को 3 दिन भित्र आफ्नो फिर्ता प्राप्त गर्न को लागी फिर्ता गर्न सक्छन्। हाम्रो गोदाममा उत्पादन प्राप्त भएपछि र निरीक्षण गरेपछि रकम फिर्ता गरिन्छ। यो सुविधा www.merorug.com मार्फत अनलाइन रग र गलैंचा खरिद गरेका ग्राहकहरूको लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ। हाम्रो आउटलेटहरू मार्फत खरिद गरेका ग्राहकहरूको लागि फिर्ता नीति लागू हुँदैन। फिर्ता ढुवानी शुल्क ग्राहकले तिर्नुपर्नेछ वा शान्तिनगरलाजिम्पाटमा अवस्थित हाम्रा शोरूमहरूमा पठाउन सकिन्छ

_MER5196.jpg
bottom of page